FairwinesKlachtenregeling voor patiënten

Wat te doen als u niet tevreden bent?

Ondanks onze zorgvuldige werkwijze kan het een keer voorkomen dat u vindt dat u verkeerd of onzorgvuldig geïnformeerd of behandeld bent. Laat ons dat weten. Vraag ons om een verhelderend gesprek. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt. Tandarts Noorland kan u dan uitleggen waarom hij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Informatiepunt en klachtenregeling

Komt u er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de NMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de NMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.